Приватне підприємство «Колумбус» (далі – «КОЛУМБУС») дякує за проявлений інтерес до
додатка від «КОЛУМБУС» – Columbus WebTV (далі – «Додаток»). Захист конфіденційної
інформації користувача додатка (далі – «Користувач») є дуже важливим для «КОЛУМБУС», тому
«КОЛУМБУС» з особливою увагою ставиться до захисту даних, які збираються і обробляються
при використанні програми.

Користування додатком підтверджує беззастережну згоду Користувача з положеннями цієї
Політики конфіденційності на обробку «КОЛУМБУС» інформації, наданої в рамках
використання додатка.

Ця Політика застосовується виключно до інформації, яка була отримана «КОЛУМБУС» в
результаті використання додатка Користувачем. Інформація Користувача обробляється
«КОЛУМБУС» виключно в цілях технічного керування додатком, а також для проведення аналізу і
поліпшення роботи програми, для надання Користувачеві інформації про послуги і продукти
«КОЛУМБУС», в маркетингових цілях.

В рамках цієї Політики конфіденційності під інформацією Користувача розуміються дані, які
Користувач самостійно надає «КОЛУМБУС» при авторизації профілю у додатку.

При використанні інформації Користувача «КОЛУМБУС» керується цією Політикою
конфіденційності та законодавством України.

«КОЛУМБУС» має право надавати інформацію Користувача своїм афілійованим особам, а також
іншим компаніям, пов'язаним з «КОЛУМБУС», з метою, зазначеною вище. При цьому, ці особи і
компанії зобов'язані дотримуватися цієї Політики конфіденційності.

«КОЛУМБУС» не надає інформацію Користувача іншим особам, за винятком випадків:
– користувач дав на це свою згоду;
– на вимогу чинного законодавства.

«КОЛУМБУС» може надавати узагальнені знеособлені дані Користувача партнерам, наприклад, з
метою проведення статистичних та інших досліджень і т.д.

«КОЛУМБУС» вживає всі можливі заходи для забезпечення безпеки і захисту інформації
Користувача від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, а також інших видів
неналежного використання.

Користувач повинен зберігати дані облікового запису таємно від третіх осіб і зобов'язується
негайно повідомляти «КОЛУМБУС» про будь-якому випадку підозри несанкціонованого
використання його облікового запису.

«КОЛУМБУС» має право в будь-який час змінювати положення цієї Політики конфіденційності.
Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не
передбачено положеннями нової редакції Політики конфіденційності. «КОЛУМБУС» рекомендує
Користувачеві регулярно звертатися до цієї Політики конфіденційності з метою ознайомлення з
найбільш актуальною редакцією.